Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hevoskimpan säännöt

HEVOSKIMPPASOPIMUS

1. Kimppahevonen
Tämän sopimuksen ja yhteisomistuksen kohteena on 26.06.2012 syntynyt orivarsa Veli Valentino
Hippos ry:n rekisterinumero 246001S00121849. Kimppavarsan omistajaksi on rekisteröity Suomen
Hippos ry:ssä Sadan Talli kotipaikkana Kouvola.


2. Hevoskimpan periaatteet sekä kimpan voimassaoloaika
Kimpan tarkoituksena on kilpailuttaa Veli Valentinoa yhteisomistuksessa 5/2019 asti, jonka jälkeen
kimppa jatkaa toimintaansa vuosi kerrallaan mikäli enemmistö niin päättää. Kimpan kevätkokous
pidetään vuosittain huhtikuussa.

 

3. Sopijapuolet
Tämän sopimuksen sopijapuolia (”osakkaita”) ovat osuusmaksun maksaneet. Kimpassa on 20 osuutta,
joista jokainen on 5%. Yhdellä osuudella on yksi ääni ja yksi yhteyshenkilö, riippumatta siitä kuinka
monta henkilöä viidessä prosentissa on mukana.

 

4. Maksut
1/20 osa maksaa 250,-, alkuperäiseen kimppaan kuuluvilta vähennetään maksusta 50,- / osuus.
Kuukausihoitovastike on 65,- joka maksetaan Sadan Tallin tilille kuukauden ensimmäisenä päivänä.

 

5. Pankkitili ja rahastonhoitaja sekä kirjanpito ja kimpan vetäjä
Kimppahevosen osuuksien maksut maksetaan ja kimppahevosesta saatavat tulot talletetaan Kouvolan
Osuuspankkiin Sadan Tallin tilille.
Talliyhtymän rahastonhoitajaksi on valittu Tarja Karnaattu ja hän laatii kirjanpidon. Kimpanvetäjäksi on
valittu Annukka Merikallio.


6. Valmennus ja hoito
Veli Valentinon hoitoon, valmennukseen ja kilpailutukseen vaikuttavat ainoastaan hevosen
lähtökohdat.

 

7. Kimpan tiedottaminen, vetäjä ja kokoukset
Verkkosivut lakkautetaan 5 /2019 mennessä. Mahdollisesti Facebookissa avataan Veli Valentinon sivu.
Yhteydenpito kimppalaisten ja vetäjän välillä tapahtuu sähköisesti.
Kimpan vetäjä vastaa kokouksen koollekutsumisesta. Kutsu on julkaistava viimeistään kahta viikkoa
ennen kokousta.


8. Hyväntekeväisyys
Veli Valentinon 30.9. 2018 kertyneistä voittosummista lahjoitetaan kymmenen prosenttia (10%)
syyskokouksessa päätettyyn hyväntekeväisyys kohteeseen. Tavoitteena on, että lahjoitus tehdään
huhtikuussa 2019 Kouvolan raveissa. Hyväntekeväisyys pykälää ei säilytetä.


9. Voimassaolo
Tämä sopimus on sitovana voimassa 5/2019 asti ja sen jälkeen vuosittain, mikäli enemmistö niin
päättää.

Kukin osakas sitoutuu näihin sääntöihin sekä kimppatallin jäseneksi maksaessaan osuusmaksun.
Alkuperäinen kimppa joutui uudelleenjärjestäytymään siksi, että osaomistajissa oli niitä, jotka eivät
ymmärtäneet eläimen omistajan lakisääteistä vastuuta. Uudistuneeseen kimppaan mukaan tulevat
vakuuttavat ymmärtävänsä vastuunsa osaomistajana olevan yhtä suuri kuin yksittäisen omistajankin
vastuu.


Kouvolassa
1.10.2018